Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan
English |

Varning, olikfärgade löpare!

Olikfärgade löpare har man då den ena partens enda kvarvarande löpare går på de vita fälten och motståndarens på de svarta. I mittspelet gynnar olikfärgade löpare den angripande parten, men i slutspelet brukar den sida som är material över försöka undvika sådana slutspel eftersom de är kända för hög remirisk. Under juli 2005 spelades världskuppen för landslag. De främsta länderna vid olympiaden för synskadade spelade en lagturnering över fyra bord. I sista ronden mötte Sverige de regerande olympiamästarna från Polen.

 Bild av Sverige mot Polen med Magnusson och Dukaczewski i förgrunden.

I mitt parti mot världstvåan Piotr Dukaczewski uppstod det slutspel som får tjäna som utgångspunkt för denna artikel.

Efter vits 37:e drag i partiet Maggnusson--Dukaczewski uppstod följande ställning:

Vita pjäser: Kung Cesar 2. Löpare häktor 7. Bönder: anna 2. Bella 3. Cesar 3. Felix 3. Gustav 2. Svarta pjäser: Kung Eva 6. Löpare Häktor 2. Bönder: Anna 7. Cesar 6. Felix 5.

Trots att löparna är olikfärgade är vits vinstchanser mycket goda. Det beror inte främst på att han har två merbönder. I slutspel med olikfärgade löpare kan man ofta offra en eller flera bönder för att uppnå en ställning där man kan kontrollera fält av den färg som den egna löparen går på. Vi kommer se att svart försöker använda en sådan strategi i partiet. Viktigare än det rent materiella läget är att vit kan aktivera sin kung och skapa fribönder på olika flyglar. Tanken med det är att svarts löpare ska få en alltför krävande försvarsuppgift. Vit kommer kunna offra en bonde för att gå i dam med en annan. Det är därför högst rimligt att svart försöker låsa vits kungsflygelmajoritet.

37 -- Felix 4

I lätt tidsnöd beslöt jag mig nu för att aktivera kungen. Att avancera med b-bonden hade annars varit ett intressant alternativ. Min idé är att ställa kungen på e4. Därifrån hotas den svarta f-bonden, vilket hämmar svarts löpare.

38 Kung David 3 

Kung David 6 39 Kung Eva 4 Anna 5 40 Bella 4 Anna slår Bella 4 41 Cesar slår Bella 4

Vits plan är mycket enkel. Löparen placeras på f1. Därifrån fyller den två funktioner. Dels kan den gardera a-bonden då denna nått a6, och dels ska den gardera g2 så att vit ostört kan offra sin g-bonde för att skapa en fri f-bonde. Följande ställning är sannolik:

Vita pjäser: Kung Eva 5. Löpare Felix 1. Bönder: Anna 6. Bella 4. Felix 3. Gustav 2. Svarta pjäser: Kung Anna 7. Löpare Häktor 2. Bönder: Cesar 6. Felix 4. Vit släpper nu hotet mot svarts f-bonde för att ställa kungen aktivt och skapa en än farligare fribonde. 1 Kung David 6 Kung Bella 6. 2 Anna 7 2 Kung slår Anna 7 3 Kung slår Cesar 6

Vit har två hot. Antingen kan vit offra g-bonden och därigenom skapa en farlig fri f-bonde, eller också avancerar b-bonden till b7. Om svart då håller sin kung på b8 och löparen på g3 för att blockera g-bonden, kan vit enkelt sätta svart i dragtvång. Vit kan pendla med sin löpare mellan e4 och d5. Svart måste då antingen röra löparen från g3 eller släppa in vits kung till c7. Det kunde följt: 3 -- löpare Gustav 1 4 Bella 5 Löpare David 4 5 Gustav 4 5 -- Felix slår Gustav 3 6 Felix 4

Svart kommer nu inte kunna täcka både b6 och f6. Denna situation då löparen har "två ben" kallar Mark Dvoretsky för "byxorna". Vit ställer nu löparen på g2 och kommer avancera med f-bonden eller b-bonden. Vinsten är enkel.

Med detta resonemang i bakhuvudet blir det rätt enkelt att följa partiet. Vi återgår till ställningen efter vits 41:a drag

Vita pjäser: Kung Eva 4. Löpare Häktor 7. Bönder: Anna 2. Bella 4. Felix 3. Gustav 2. Svarta pjäser: Kung David 6. Löpare Häktor 2. Bönder Cesar 6. Felix 4. 41 -- Cesar 5 42 Bella 5 42 -- Kung Cesar 7 43 Kung Eva 5 Kung Bella 6 44 löpare David 3 löpare Gustav 3 45 Anna 4 Cesar 4

Piotr spelade snabbt och jag blev lite förvånad över bondeoffret. Svart hoppas på att hålla vits damflygelbönder genom att kontrollera a5 och b6 med kungen och löparen. En sådan kontroll kallas ofta för "borg" eller "fort". Om svart inte offrat c-bonden hade vit vunnit genom att ställa löparen på f1. Om svart står kvar med löparen på g3 ställer vit kungen på d5 och offrar a-bonden för att sedan lotsa ned b-bonden med hjälp av monarken. Svart kan försöka att gardera a5 med löparen från e1 när vit spelat Kd5 och Lf1. Då följer istället bondeoffret g4 och f-bonden avgör.

46 löpare slår Cesar 4 Kung Anna 5

Då jag fortfarande var lite perplex över det snabba bondeoffret spelade jag en räcka avvaktande drag medan jag övervägde situationen. Efter 55 drag uppstod följande ställning:

Vita pjäser: Kung Eva 4. Löpare Felix 1. Bönder: Anna 4. Bella 5. Felix 3. Gustav 2. Svarta pjäser: Kung Bella 6. Löpare Gustav 3. Bonde Felix 4. Den för oss välbekanta vinstmetoden kunde nu förverkligas:

56 kung David 5

Vit hotar nu att offra a-bonden följt av promovering av b-bonden. Därför måste svarts löpare intressera sig för a5 eller b6.

56 -- löpare Felix 2 57 Gustav 4 Felix slår Gustav 3 58 Felix 4 Löpare Eva 1 59 Felix 5 Löpare Cesar 3 60 kung Eva 6 Kung Anna 5 61 Felix 6 Löpare David 4 62 Felix 7 Löpare Cesar 5 63 kung David 7 Löpare Bella 4 64 kung Eva 8 Kung Slår Anna 4 65 Bella 6

De två vita fribönderna bildar ett alltför besvärligt par byxor. Svart tvingades ge upp.

I nästa artikel ska vi studera slutspel med olikfärgade löpare med majoritet på en flygel. Men du kan redan nu studera hela Partiet mellan Magnusson och Dukaczewski: Länk till Magnusson--dukaczewski i pgn-format (öppnas i nytt fönster) 

Sidan granskades senast 2010-01-17

Kontakta SSSf via E-post: info@srfschack.org