Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan
English |

Tävlingsregler för SM

Antagna vid Sveriges Synskadades Schackförbunds årsmöte 2012

En turnering om svenskt mästerskap (SM) för synskadade ska på initiativ av Sveriges Synskadades Schackförbund arrangeras varje år. Förbundets styrelse beslutar om tid, plats och deltagaravgift för SM samt utser ansvarig arrangör och tävlingsledning.

Vid SM kan penningpriser, medaljer och/eller andra priser förekomma. Beslut angående eventuella priser fattas av styrelsen. Vid lika poäng som ger delad förstaplats ska alltid särspel ske (se nedan). Detta gäller för samtliga klasser. I övrigt gäller Sveriges Schackförbunds särskiljningsregler.

SM är öppet för förbundets synskadade medlemmar. Inbjudan till SM ska publiceras på förbundets hemsida på Internet samt meddelas de lokala klubbarna senast fem veckor före turneringens startdatum.

SM spelas som en turnering med fem ronder. Betänketiden ska vara 30 drag på en och en halv timme och därefter partiet färdigt på 30 minuter per spelare, eller (om Fischerklocka används) 90 minuter per spelare plus 30 sekunder per drag. Styrelsen, eller den eller dem styrelsen utsett, beslutar om huruvida Fischerklocka ska användas. Planerade avbrott av partierna ska ej förekomma.

SM kan spelas i en eller flera klasser. Om turneringen består av färre än tolv spelare avgörs turneringen i en enda klass. Segraren blir svensk mästare för synskadade. Om tolv eller fler spelare deltar kan SM spelas i flera klasser, där segraren i klass I blir svensk mästare för synskadade (angående klassindelningsregler, se nedan).

Klass I ska bestå av sex spelare som möts i en bergerturnering, eller av åtta eller ett högre (jämnt) antal spelare som möts i en turnering enligt monrads eller något annat liknande system som anbefalles av domaren.

Klass II ska bestå av sex spelare som möts i en bergerturnering, eller av sju eller flera spelare som möts i en turnering enligt monrads eller något annat liknande system som anbefalles av domaren.

Ytterligare klasser kan konstrueras på samma sätt som klass II. Styrelsen kan från år till år besluta om hur många klasser som ska genomföras när man sett det aktuella deltagarantalet.

Klassindelning

Klassindelningen sker enligt förbundets senaste rankinglista, så att de högst rankade förs till klass I, de därnäst rankade till klass II och så vidare. Om en spelare saknar rankingtal ska han/hon tilldelas ett uppskattat rankingtal. Dessutom ska hänsyn tagas till resultatet vid närmast föregående års SM enligt följande:

  • Den svenska mästaren ska spela i klass I.
  • Segraren i lägre klass ska erbjudas möjlighet att spela i närmsta högre klass (gäller ej seende spelare).

Dessutom har förbundets styrelse, eller den eller dem styrelsen utser,
rätt att placera ett antal spelare i högre klass än vad ovanstående regler anger. Det antal spelare som på detta sätt kan placeras i högre klass är två, plus en per det antal klasser som ordnas vid aktuellt SM.

Seendes deltagande i SM

Seende spelare med anknytning till Sveriges Synskadades Schackförbund kan deltaga i SM, men endast i klasser som inte spelar om titeln svensk mästare för synskadade. Om SM något år avgörs i en enda klass så kan seende spelare inte deltaga.

Särspel

Särspel ska ske mellan de som tagit lika många poäng och därmed delat förstaplatsen. Detta gäller såväl i fråga om SM-titeln som i övriga klasser. Det kan alltså vara två eller flera spelare.

Särspelet sker om möjligt i samband med SM-turneringen. Annars beslutar förbundets styrelse om tid och plats för särspelet.

Betänketiden i särspelet är alltid antingen 20 minuter per spelare för hela partiet, eller (om Fischerklocka används) 10 minuter per spelare plus 15 sekunder per drag. Man har rätt till upp till 10 minuters paus mellan sina partier. Styrelsen, eller den eller dem styrelsen utsett, beslutar om huruvida Fischerklocka ska användas i särspelet.

Tillvägagångssätt

  1. När två spelare gör upp i särspelet går segern till den som först vinner ett parti. Den spelare som hade svart vid deras inbördes möte vid SM-turneringen ska nu ha vit. Vid remi växlas färgerna, och så fortgår det hela tills ett avgörande faller.
  2. När tre eller flera spelare gör upp i särspelet ska man mötas enkelrondigt alla mot alla (berger). Rondlistan lottas av tävlingsledaren. Om fler än två spelare delar förstaplatsen i denna turnering sker en ny omgång med skiftade färger mellan kvarvarande spelare. Så fortgår särspelet tills en segrare kan koras eller två spelare finns kvar. När endast två spelare finns kvar fortgår särspelet i enlighet med punkt 1.
     

Sidan granskades senast 2012-03-10

Kontakta SSSf via E-post: info@srfschack.org