Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan
English |

Hur spelar man schack när man inte ser?

Den stora skillnaden är att den som inte ser måste känna. Då välter alla pjäser, och dessutom är det förbjudet enligt tävlingsreglerna. 

Lösningen är enkel. Den som inte ser använder ett specialbräde. I detta finns ett hål i varje ruta. Varje pjäs har en pinne som fot och står därför stadigt i hålet. Man ser skillnad på vita och svarta pjäser genom att de svarta har en spik i huvudet.

För övrigt är det ingen skillnad i reglerna. Tävlingar sker på exakt samma och lika villkor, givetvis med vissa praktiska modifikationer. Schackklockan är försedd med reliefmarkering för att kunna avläsas av den som inte ser.

Vid tävlingar har motståndarna var sitt bräde. Anledningen till detta är att båda spelarna ska ha möjlighet att titta på brädet hela tiden. Den som ser använder ett vanligt schackbräde medan den som inte gör det använder sitt specialbräde.

När den ene spelaren gjort sitt drag säger han/hon sitt drag högt. Spelaren utför draget på sitt bräde och trycker på klockan. Den andre spelaren utför samma drag på sitt bräde samt upprepar draget högt så att inga missförstånd sker. När man säger dragen använder man mycket exakta och tydliga formuleringar. Exempel: springare david sju till felix sex. Detta är viktigt så att missförstånd undviks. Tävlingsdomaren kontrollerar hela tiden att de båda spelarna har samma ställning på sina bräden.

Som schackspelare måste man lära sig koordinatsystemet, david sju, felix sex, etc. Det är inte svårt. Det underlättas av att schackbrädet kan ha markeringar på kanterna.

 

Sidan granskades senast 2010-01-10

Kontakta SSSf via E-post: info@srfschack.org