Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan
English |

Sveriges synskadades schackförbund

Inbjudan till SM för synskadade 2018

Sveriges Synskadades Schackförbund inbjuder härmed till turnering om svenskt mästerskap i schack för synskadade 2018.

Datum: 8-11 mars (torsdag eftermiddag till söndag lunch)

Spellokal och logi: Almåsa konferenscenter, Västerhaninge.

Sista anmälningsdag: 21 januari 2018.

Spelarna delas in i klasser efter känd eller förmodad spelstyrka, i enlighet med förbundets tävlingsregler för SM.

I första hand används så kallad Fischerklocka. Betänketiden är då 90 minuter per spelare plus 30 sekunder per drag. Alternativ betänketid är 90 minuter för 30 drag och därefter partiet färdigt på en halvtimme för vardera spelaren.

Deltagaravgiften för spelare under 31 år är 500 kronor. Deltagaravgiften för spelare från 31 år är 1,600 kr i del av dubbelrum och 2,500 kr för enkelrum. I deltagaravgiften ingår kost och logi. För den som är under 31 år ersätts hela resekostnaden med billigaste färdsätt mot uppvisande av kvitto. För övriga ersätts resekostnader med billigaste färdsätt som överstiger 500 kr av förbundet mot redovisning av kvitton. Den som inte är ansluten till lokal klubb måste dessutom erlägga sin medlemsavgift till förbundet, vilken är 300 kr för år 2018.

Anmälan är bindande. Den görs till Per Arne Andersson telefon 0720-553565 eller e-post perarnehenning@bahnhof.se. Deltagaravgift och medlemsavgift skall vara inbetald på Sveriges Synskadades Schackförbunds plusgiro 401894-1 senast den 29 januari. Vid anmälan anger du även om du har särskilda önskemål, exempelvis vad gäller kost. För mer information, kontakta Per Arne Andersson (se kontaktuppgifter ovan).

Varmt välkommen med din anmälan till SM!

 

Preliminärt program för SM-dagarna

Torsdag 8 mars

Kl. 14:30 Gemensam buss avgår från Cityterminalen i Stockholm. Mer information lämnas då du anmält dig.
Kl 17.00 Middag
Kl 18.30 Rond 1

Fredag 9 mars

Kl 07.30 Frukost
Kl 09.00 Rond 2
Kl 13.00 Lunch
Kl 14.30 Årsmöte i Schackförbundet
Kl 17.00 Middag
Kl 18.30 Rond 3

Lördag 10 mars

Kl 07.30 Frukost
Kl 09.00 Rond 4
Kl 13.00 Lunch
Kl 14.30 Rond 5
Kl 19.00 Festmiddag

Söndag 11 mars

Kl 08.00 Frukost
Kl 09.30 Eventuella särspel / reservtid för årsmötet / annan schackaktivitet
Kl 12.00 Lunch.
Kl 13:00 gemensam bussresa till Cityterminalen i Stockholm.

Sveriges synskadades schackförbund

Kallelse till årsmöte 2016

Medlemmarna i Sveriges Synskadades Schackförbund kallas till årsmöte enligt följande:
Datum: Fredagen den 9 mars 2018
Tid: Kl 14.30 – ca 16.45
Plats: Almåsa konferenscenter, Västerhaninge

Reservtid: Om nödvändigt fortsätter årsmötet söndagen den 11 mars kl 09.30 på samma plats.

Årsmötet ska behandla styrelsens verksamhet och förvaltning för det gångna året och ta ställning i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Vidare ska årsmötet besluta om medlemsavgift för 2019, ta ställning till eventuella motioner, besluta om verksamhetsinriktning för 2018 och 2019, välja ordförande på ett år, tre styrelseledamöter på två år, samt revisorer och valberedning på ett år. Årsmötet ska även ta ställning till övriga förslag från styrelsen.

Medlem och lokal klubb äger motionsrätt. Motionen ska vara insänd senast den 21 januari till Jörgen Magnusson via e-post jorgen.magnusson@miun.se.

Förslag på kandidater som ordförande, styrelseledamöter och revisorer lämnas till valberedningen:

- Georgibelle Fröjse, tfn 063-51 36 89
- Bengt Eriksson tfn 08 750 92 77
- Hernan Sobredo, tfn 073-918 84 00

Anmälan till årsmötet görs på samma vis som till SM, det vill säga till Per Arne Andersson, senast den 21 januari.

Årsmöteshandlingar mailas ut till dem som anmäler sig och kan också beställas från Jörgen Magnusson via jorgen.magnusson@miun.se.

Väl mött! 

Jörgen Magnusson, ordförande

Sveriges Synskadades Schackförbund

 

Sidan granskades senast 2018-01-09

Kontakta SSSf via E-post: info@srfschack.org