Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan
English |

Ny ordförande för Schackförbundet

Den 8 mars genomfördes 2013 års årsmöte i Sveriges Synskadades Schackförbund. Plats var Stadshotellet i Hudiksvall.

Till mötesordförande valdes Leif Jeppsson. En rapport lämnades om att Schackförbundet från och med den 1 maj 2012 är branschförening inom Synskadades Riksförbund, SRF. Samma datum trädde de stadgar i kraft som antogs vid årsmötet 2012.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2012 gicks igenom. Årets resultat blev ett underskott på 1.363 kronor, det vill säga i princip ett 0-resultat. Tillgångarna uppgick den 31 december 2012 till 65.774 kronor. Revisionsberättelsen innehöll inga anmärkningar, och styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Medlemsavgiften till förbundet för år 2014 förblir oförändrad, det vill säga 50 kronor för direktanslutna medlemmar och 400 kronor per påbörjat 15-tal medlemmar för klubbarna.

Följande långsiktiga mål för förbundets verksamhet antogs:

  • Att antalet medlemmar ska vara minst 100 år 2018.
  • Att antalet medlemmar under 25 år ska vara minst 25 stycken år 2018.
  • Att varje år ha minst två deltagare som spelar SM för första gången.
  • Att landslaget ska vara bäst i Norden.
  • Att landslaget ska placera sig bland de tio främsta vid schackolympiaden 2017.

I verksamhetsinriktningen för 2013 och 2014 kan noteras att förbundet har ambitionen att börja sända webbradio. Noterades att det nordiska lagmästerskapet som spelades i Sverige den 1-3 februari 2013 vanns av Sverige. NM-arrangemanget gick jämnt upp ekonomiskt tack vare bidrag från KMA, SRF och Iris Förvaltning AB.

Angående Schackbladets framtid så rapporterades att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, beslutat att avveckla Schackbladet. Sista numret kommer i december 2013. Istället erbjuder man Sveriges Schackförbunds medlemstidning Tidskrift för Schack (TfS) på punktskrift och daisy. Styrelsen för Sveriges Synskadades Schackförbund har diskuterat detta, och gör bedömningen att det är en rimlig utveckling med tanke på att så gott som alla synskadade schackspelare idag kan ta del av mycket schackmaterial via Internet. Årsmötet delade den bedömningen.

Och så var det dags för val. Håkan Thomsson hade meddelat att han lämnar ordförandeposten i Schackförbundet efter sju år. Även Inga-Gerd Nilsson hade meddelat att hon lämnar styrelsen.

Till ny ordförande i Sveriges Synskadades Schackförbund valdes Jörgen Magnusson, Härnösand. Jörgen är född 1967, och blind sedan barndomen. Han har varit den dominerande schackspelaren inom svenskt synskadeschack de senaste 30 åren. Han har tidigare varit ordförande för Schackförbundet under ett par år på 1980-talet.

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Bengt Eriksson och Ami Freij, och nyvaldes Gun-Britt Jansson. Revisorerna, Karl-Gunnar Roth och Bertil Sköld med Richard Spele som ersättare, omvaldes. Samma sak gäller för valberedningen: Georgibelle Fröjse (sammankallande), Hernan Sobredo och Roger Wittiko.

Information lämnades om öppna Götalandsmästerskapet för synskadade som spelas i Kristi himmelsfärdshelgen samt öppna Norrlandsmästerskapet som spelas i juli. Hernan Sobredo berättade om en ny talande fischerklocka som tillverkas i Spanien. Klockan kan ställas in av helt blinda, vilket är en mycket viktig förbättring jämfört med de tidigare talande fischerklockorna. Klockan demonstrerades efter årsmötets slut. Under övriga frågor diskuterades också rankingsättning av nya spelare, och styrelsen kommer att behandla den frågan.

Det sista som hände under mötet var att Håkan Thomsson och Inga-Gerd Nilsson avtackades för sin tid i styrelsen. Därefter avslutade den nyvalde ordföranden Jörgen Magnusson årsmötet.
 

Sidan granskades senast 2013-03-12

Kontakta SSSf via E-post: info@srfschack.org