Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan
English |

Årsmötet 2012 

Sveriges Synskadades Schackförbunds årsmöte 2012 genomfördes på Stadshotellet i Mjölby fredagen den 2 mars. Röstlängden upptog 19 röster. Till att leda mötesförhandlingarna valdes Lena Höjdevall, aktiv SRF:are samt kommunpolitiker i Mjölby.

Det gångna årets verksamhet och förvaltning gicks igenom. Noterades att Sverige vunnit det nordiska lagmästerskapet som spelades i Finland i oktober. Årets resultat blev -26.937 kr. Orsaken till det stora underskottet var att SM 2011 blev betydligt dyrare än beräknat. Den 31 december 2011 uppgick förbundets tillgångar till 66.274 kr. Redovisningen godkändes och styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

En motion från Stockholmsklubben behandlades. För några år sedan köpte Sveriges Synskadades Schackförbund in ett antal fischerklockor med syntetiskt tal från Spanien. Dessa fungerar ganska bra men har sina begränsningar. Det behövs en seendes hjälp för att ställa in klockan. Klockan talar inte heller svenska. Nu går det inte längre att få tag på anpassade fischerklockor överhuvudtaget. Motionären ville därför att styrelsen ska undersöka möjligheten att producera Fischerklockor med åtminstone svenskt och engelskt tal, och att förbundet söker externa medel för detta projekt i Sverige.

Styrelsen hölll med om att behovet av en fullt synskadeanpassad fischerklocka är mycket stort. Motionen bifölls av årsmötet.

Årsmötet beslutade också om ett par smärre justeringar i tävlingsreglerna för SM. Medlemsavgiften för 2013 blir oförändrad, det vill säga 50 kr för direktanslutna medlemmar och 400 kr per påbörjat 15-tal medlemmar för klubbarna.

Verksamhetsinriktning, prioriteringar och preliminär budget för 2012 och 2013 behandlades. Den stora satsningen år 2012 är att sända ett svenskt lag till synskadeolympiaden som spelas i Chennai i Indien i augusti. Nästa år blir det nordiskt lagmästerskap på hemmaplan.

Årsmötet antog följande långsiktiga prioriterade mål:

  • Att fördubbla antalet medlemmar under 25 år, jämfört med år 2011.
  • Att varje år ha minst två deltagare som spelar SM för första gången.
  • Att landslaget ska vara bäst i Norden.

Till ordförande för förbundet omvaldes Håkan Thomsson för ytterligare ett år. Som styrelseledamöter på två år omvaldes Peter Hjalmarson, Peter Svahlstedt och Dobrivoje Vukovic. Till revisorer omvaldes Karl-Gunnar Roth och Bertil Sköld med Richard Spele som ersättare. Även valberedningen omvaldes: Georgibelle Fröjse (sammankallande), Hernan Sobredo och Roger Wittiko.

Styrelsen hade aktualiserat frågan om huruvida Sveriges Synskadades Schackförbund skulle ansöka om att bli branschförening inom Synskadades Riksförbund (SRF). SRF har i dagsläget fyra branschföreningar. Dessa får ekonomiskt stöd från SRF och har rätt att utse ett ombud till SRF:s kongress som hålls vart tredje år. Ett förslag till anpassning av stadgarna hade tagits fram ifall årsmötet skulle besluta om en sådan ansökan. Efter lite frågor och en kort diskussion beslöt årsmötet enhälligt att godkänna förslaget till stadgeändringar och att ansöka om att bli branschförening inom SRF. Stadgeändringarna träder i kraft den dag ansökan om att anslutas som branschförening beviljas av SRF:s förbundsstyrelse.

Avslutningsvis gjorde Ami Freij reklam för öppna Götalandsmästerskapet för synskadade som spelas på Glimåkra folkhögskola i kristi himmelsfärdshelgen. Och GeorgibelleFröjse berättade att Öppna Norrlandsmästerskapet för synskadade spelas i månadsskiftet juli/augusti i Undersåker. Lena Höjdevall tackades för att ha lett årsmötet på ett utmärkt sätt. Sedan avslutades årsmötet av förbundets omvalde ordförande Håkan Thomsson.
 

Sidan granskades senast 2012-03-10

Kontakta SSSf via E-post: info@srfschack.org