Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan
English |

Förbundets årsmöte 2009

Sveriges Synskadades Schackförbunds årsmöte 2009 genomfördes på hotell Rådmannen i Alvesta fredagen den 6 mars. Till att leda mötet utsågs Leif Jeppsson. Det gångna årets verksamhet och förvaltning gicks igenom och styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet. 

Till schackförbundets ordförande omvaldes Håkan Thomsson. Även styrelseledamöterna Bengt Eriksson, Jörgen Magnusson och Dobrivoje Vukovic omvaldes. Till revisorer nyvaldes Karl-Gunnar Roth och Bertil Sköld. Ann-Lis Lilja är revisorsersättare. Valberedningen omvaldes, det vill säga Georgibelle Fröjse, (sammankallande), Olle Engström och Ann-Lis Lilja.

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2009 och 2010 antogs. I år ordnas junior-VM i Täby, och Sverige deltar med ett sexmannalag i nordiska mästerskapet som spelas i Norge till hösten. Nästa år spelas individuella VM i Serbien. Dessutom avsätts medel för att förbundet ska kunna finansiera ledsagare i samband med internationella synskadeturneringar samt andra turneringar i Sverige, typ ”vanliga” SM.

Arvsfondsprojektet är nu avslutat. Jörgen Magnusson bad medlemmarna testa spelplatsen på vår hemsida och komma med synpunkter till jorgmag@hotmail.com.  

RNIB i London håller på att ta fram mekaniska schackklockor för synskadade. Dessa kommer troligen att kosta cirka 1.000 kr styck. Den som är intresserad av att köpa en sådan klocka ska kontakta Bengt Eriksson, bengt@synkodat.se

Smärre ändringar gjordes i förbundets tävlingsregler för SM. Syftet med ändringarna var att klassindelningen ska kunna göras med större felxibilitet så att vi kan få så jämna och intressanta klasser som möjligt.

Ungdomsverksamheten diskuterades. Jörgen Magnussons anställning som förbundstränare avslutades den 31 december 2008. Framöver måste ungdomsverksamheten skötas på ideell basis. Det finns dock relativt goda förutsättningar för att detta ska fungera då flera anmälde att man kan tänka sig att arbeta med denna viktiga verksamhet.

Efter årsmötet konstituerade sig schackförbundets styrelse enligt följande:

Sidan granskades senast 2010-01-17

Kontakta SSSf via E-post: info@srfschack.org